De smaakvolle en veelzijdige tomatenbasis

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.tomatoblend.nl van Food Fellows B.V. (hierna: Food Fellows), geregistreerd met KvK-nummer 57749191.

Informatie op deze website
We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie die wij via deze website verspreiden is slechts bedoeld om jou te informeren. De informatie op deze website geeft geen garanties of waarborgen, er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie die op of via deze website is verkregen.

Prijzen
Prijzen kunnen wijzigen. De geldende prijs is de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van bestellen, of in ieder geval op het moment waarop de overeenkomst is ontstaan.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die jij aan ons verstrekt. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht
Tomatoblend, www.tomatoblend.nl en de inhoud van deze website is een concept afkomstig van Food Fellows.

Op de content, waaronder teksten, recepten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Wij zijn rechthebbende van deze content, althans wij hebben rechtsgeldige toestemming voor het gebruik van deze content

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.
Content mag wel gedeeld worden door middel van de social media buttons die op onze website beschikbaar zijn.

Wanneer jij content van onze website wilt gebruiken kun je contact met ons opnemen via info@tomatoblend.nl. Wanneer blijkt dat een derde rechthebbende is van deze content, zullen wij jou doorverwijzen naar deze derde.

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink verwezen wordt. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van embedded content van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet altijd een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of gevolgen van het volgen van links. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Notice and take down
Wanneer jij onverhoopt op een van onze websites inhoud aantreft die naar jouw mening onrechtmatig is vragen wij dit te melden door een e-mail te sturen naar info@tomatoblend.nl.
Je kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar je de onrechtmatige content hebt aangetroffen;
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content;
  • Onderbouwing waarom de content volgens jou onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is;
  • Jouw naam en contactgegevens.

Wij zullen binnen 7 dagen een reactie op jouw e-mail geven.
Indien de onder onze aandacht gebrachte inhoud evident onrechtmatig is, zullen wij de inhoud onmiddellijk offline halen.
Indien wij niet binnen 7 dagen kunnen constateren of de inhoud onrechtmatig is, zullen wij jou verder berichten over de door ons te treffen maatregelen en nader onderzoek. Mogelijk nemen wij contact met je op voor meer informatie.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Van deze wijzigingen maken wij niet vooraf melding. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen adviseren wij om deze disclaimer regelmatig te raadplegen.